Centrum Interesanta

Jakość Wody

Sprawdź jakość wody na naszych Stacjach Uzdatniania Wody

Sprawdź

Ceny usług

Sprawdź aktualne ceny świadczonych przez nas usług

Sprwadź

Stan Licznika

Prześlij Nam stan swojego licznika bez wychodzenia z domu

Prześlij

Biuro Obsługi Klienta

Masz problemy? Wystąpiła usterka lub szukasz informacji?

Zasięgnij informacji

Najnowsze Ogłoszenia i Informacje

Zmiana cennika opłat za zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów
oglasza

Na podstawie art. 24 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z pózn. zm .), oraz uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr VI/44/11 z dnia 31.03.2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzane ścieków – z dniem 1 maja 2011 roku, taryfy opłat za zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Prezes Zarządu
Grzegorz JELONEK

Zmiana cennika opłat za zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów
oglasza

Na podstawie art. 24 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z pózn. zm .), oraz uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr VI/44/11 z dnia 31.03.2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzane ścieków – z dniem 1 maja 2011 roku, taryfy opłat za zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

                                                                Prezes Zarządu
Grzegorz JELONEK


Wirtualne Biuro Obsługi Klienta

 Biuletyn informacji publicznej

bip_logo_pomn1_grad