Centrum Interesanta

Jakość Wody

Sprawdź jakość wody na naszych Stacjach Uzdatniania Wody

Sprawdź

Ceny usług

Sprawdź aktualne ceny świadczonych przez nas usług

Sprwadź

Stan Licznika

Prześlij Nam stan swojego licznika bez wychodzenia z domu

Prześlij

Biuro Obsługi Klienta

Masz problemy? Wystąpiła usterka lub szukasz informacji?

Zasięgnij informacji

Najnowsze Ogłoszenia i Informacje

Ceny i stawki opłat za ścieki opadowe i roztopowe na terenie Gminy Trzebiatów

Burmistrz Trzebiatowa

ogłasza

na podstawie art. 24a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), oraz uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XXXII/308/09 z dnia 26.03.2009r. w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za ścieki opadowe i roztopowe na terenie Gminy Trzebiatów- z dniem 1 maja 2009 roku ceny i stawki opłat za ścieki opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni wprowadzane do systemu kanalizacji deszczowej eksploatowanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. na terenie Gminy TrzebiatówCzytaj dalej…

Nowe wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów
z dnia 16 grudnia 2008 roku

ogłasza

na podstawie art. 24 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), oraz uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XXXII/307/09 z dnia 26.03.2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzane ścieków- z dniem 1 maja 2009 roku, taryfy opłat za zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekówCzytaj dalej…

Informacja

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. , informuje, że dzień 10 listopada będzie dniem wolnym od pracy w ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. W tym dniu w spółce będą jedynie pełnione dyżury pod telefonem tak jak w pozostałe dni wolne od pracy. Budynek administracji oraz kasa będą nieczynne. Pracować w tym dniu w godzinach 7.00- 15.00 będzie jedynie obsługa wozu asenizacyjnego i oczyszczalni ścieków, dla której dzień 10 listopada będzie normalnym dniem pracy.

Wszelkie awarie można zgłaszać w normalny sposób pod numerem telefonu pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego czynnym cała dobę 091 3872456

 

Aktualizacja badań wody

Zamieszczono uaktualnione wyniki badań wody w poszczególnych Stacjach Uzdatniania eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o

 

Komunikat powodziowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. , przypomina że odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej jest zabronione.

W zwiazku z trudna sytuacją powodziową zwracamy się z prośbą do mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi że odprowadzanie wód opadowych i deszczowych do kanalizacji sanitarnej może spowodować niewydolność całego systemu odprowadzania ścieków z terenu miasta.

 


Wirtualne Biuro Obsługi Klienta

 Biuletyn informacji publicznej

bip_logo_pomn1_grad