Centrum Interesanta

Jakość Wody

Sprawdź jakość wody na naszych Stacjach Uzdatniania Wody

Sprawdź

Ceny usług

Sprawdź aktualne ceny świadczonych przez nas usług

Sprwadź

Stan Licznika

Prześlij Nam stan swojego licznika bez wychodzenia z domu

Prześlij

Biuro Obsługi Klienta

Masz problemy? Wystąpiła usterka lub szukasz informacji?

Zasięgnij informacji

Najnowsze Ogłoszenia i Informacje

Ogłoszenie konkursu plastycznego – wyniki*

W związku z Dniem Ziemi, który jest obchodzony 22 kwietnia br., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. przeprowadzi na terenie oczyszczalni ścieków cykl zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie, mających na celu propagowanie ochrony środowiska naturalnego poprzez oczyszczanie ścieków. Ponadto ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 w Trzebiatowie, w dniach od 19.04.2107 r. do 19.05.2017 r. zorganizuje konkurs plastyczny o tematyce: „Oczyszczalnia ścieków – jak to działa?”.

 

*Wyniki konkursu plastycznego

 

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny o tematyce: „Oczyszczalnia ścieków – jak to działa?”

 

Zwycięzcom gratulujemy

I miejsce – Kacper Ładyżyński – klasa 4a

II miejsce – Julianna Szarecka – klasa 4b

III miejsce – Aleksander Jakubaszko – klasa 6a

Komunikat

Komunikat

z dnia 27.03.2017

dla odbiorców wody z zaopatrywanych ze stacji wodociągowej w Mrzeżynie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje mieszkańców Mrzeżyna i Rogowa o mogącym czasowo występować pogorszeniu jakości organoleptycznej wody w zakresie mętności.

 

Załączone pliki:

INFORMACJA

INFORMACJA

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 4/2017 Prezesa Zarządu, informujemy iż Zakład

Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. od dnia 1 marca 2017r. ( środa )

do odwołania zakład będzie czynny od godz. 700 do 1500.

Załączone pliki:

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.,
Chełm Gryficki 7
72 – 320 Trzebiatów

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  „Wyłonienie Wykonawcy Robót Budowlanych w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielenia zamówień dla projektu „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”.

 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie „Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień dla projektu „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro lub jest niższa od tzw. „progów unijnych”, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, w przypadku zamówień sektorowych”.

 

 

Warunki postępowania określa Instrukcja dla Wykonawców, wraz załącznikami, oraz Regulamin, wraz z Wytycznymi, o których mowa w tym Regulaminie, stanowiące integralną część zaproszenia, zamieszczone są:

 

  • w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich na stronach internetowych:

 

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

www.konkurencyjnosc.gov.pl

 

  • na stronie internetowej Zamawiającego:

 

www.zwiktrzebiatow.pl

 

Oznaczenie sprawy: ZWiK 15/Z/01/2017”.

 

Załączone pliki:


Wirtualne Biuro Obsługi Klienta

 Biuletyn informacji publicznej

bip_logo_pomn1_grad