Centrum Interesanta

Jakość Wody

Sprawdź jakość wody na naszych Stacjach Uzdatniania Wody

Sprawdź

Ceny usług

Sprawdź aktualne ceny świadczonych przez nas usług

Sprwadź

Stan Licznika

Prześlij Nam stan swojego licznika bez wychodzenia z domu

Prześlij

Biuro Obsługi Klienta

Masz problemy? Wystąpiła usterka lub szukasz informacji?

Zasięgnij informacji

Najnowsze Ogłoszenia i Informacje

Nowy cennik usług asenizacyjnych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 czerwca 2017r.  roku wchodzi w życie nowy cennik usług opróżniania, wywozu i oczyszczania nieczystości płynnych odbieranych samochodem asenizacyjnym ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

 

 

Załączone pliki:

Zaproszenie do składania ofert

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim zaprasza ponownie do postępowania w trybie zapytania ofertowego na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień na dostawy towarów, usługi i roboty budowlane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim, na wykonanie zadania pn.:

„Zakup i dostawa zestawu do zgrzewania doczołowego rur z PE i PP o  średnicy do Ø315 mm ”.

Zaproszenie do składania ofert

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim zaprasza ponownie do postępowania w trybie zapytania ofertowego na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień na dostawy towarów, usługi i roboty budowlane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim, na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie okresowych przeglądów technicznych oraz prowadzenie książek obiektów budowlanych należących do ZWiK Trzebiatów Sp z o.o. na lata 2017 – 2019”.

Informacja

INFORMACJA

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 25-04-2017r. zostaje unieważniona legitymacja służbowa o nr 7/2015 i upoważnienie służbowe nr 10/2015 wystawione przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.  na Pana Kazimierza Janczyńskiego upoważniające do wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7 ustawy , w celu:

  1. zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,
  2. przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów,
  3. przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez ZWiK Trzebiatów sp. z o.o.,
  4. sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,
  5. odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,
  6. usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, tak stanowi.

Załączone pliki:

Informacja

Informacja

o pracy ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. w dniach od 30.04.2017 r. do 03.05.2017 r.

Zakład wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że w dniu 02 maja 2017 r. administracja oraz kasa ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. będą nieczynne. w dniu 02 maja 2017 r. w spółce w normalnych godzinach pracy od 7.00 do 15.00 pracować będzie pogotowie techniczne, wóz asenizacyjny i oczyszczalnia ścieków. W dniach od 29.04.2017 r. – 01.05.2017 r. oraz w dniu 03.05.2017 r. będą pełnione dyżury pogotowia technicznego pod telefonem – tak jak w pozostałe dni wolne od pracy. Wszelkie awarie można zgłaszać w normalny sposób pod numery telefonu pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego czynne całą dobę: 91 387 2456 lub 91 387 2860 lub kom. 695 995 412.

Załączone pliki:


Wirtualne Biuro Obsługi Klienta

 Biuletyn informacji publicznej

bip_logo_pomn1_grad