Cenniki Usług

Ogłoszenie ws. wysokości taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych na terenie gminy Trzebiatów.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

 z siedzibą w Chełmie Gryfickim 7, 72 – 320 Trzebiatów

 

ogłasza

 

Na podstawie art. 24 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 328), oraz uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XL/358/17 z dnia 28.09.2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych na terenie gminy Trzebiatów – z dniem 1 listopada 2017 roku, taryfy opłat wynoszą odpowiednio:

 

 

Wysokość taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych na terenie gminy Trzebiatów.

 

Lp. Grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto Cena brutto (przy 8 % VAT)
1 2 3 4 5 6
1. Wszyscy odbiorcy cena za m2 powierzchni

 

zł/m2/rok 2,28 2,46

 

W/w taryfy obowiązują od dnia 01 listopada 2017 r. do dnia 31 października  2018 r.

 

Do cen i stawek określonych w kolumnie 5  doliczono  podatek VAT w wysokości określonej w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz 1221 ). Obecnie stawka podatku od towarów i usług, których dotyczy taryfa, wynosi 8 %.

Załączone pliki:

Nowy cennik usług asenizacyjnych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 czerwca 2017r.  roku wchodzi w życie nowy cennik usług opróżniania, wywozu i oczyszczania nieczystości płynnych odbieranych samochodem asenizacyjnym ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

 

 

Załączone pliki:

Nowy cennik – 01 lipca 2016

Szanowni Państwo!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 lipca 2016r.  roku wchodzi w życie nowy cennik usług opróżniania, wywozu i oczyszczania nieczystości płynnych odbieranych samochodem asenizacyjnym ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

Szczegółowy cennik wszystkich świadczonych przez nasz zakład usług można znaleźć na stronie internetowej ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. : http://www.zwiktrzebiatow.pl/

Prezes Zarządu
ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

Grzegorz JELONEK

Cennik usług opróżniania, wywozu i oczyszczania nieczystości płynnych odbieranych samochodem asenizacyjnym

        Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2015r. nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dniem 7 maja 2015r. roku zmianie ulegają również ceny przyjęcia do oczyszczalni ścieków nieczystości ciekłych dowożonych wozami asenizacyjnymi. W związku z powyższym z dniem 7 maja 2015r. wchodzi w życie nowy i uaktualniony cennik usług opróżniania, wywozu i oczyszczania nieczystości ciekłych odbieranych samochodem asenizacyjnym ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

 

Prezes Zarządu
ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.
Grzegorz JELONEK

Cennik usług opróżniania, wywozu i oczyszczania nieczystości płynnych odbieranych samochodem asenizacyjnym

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że w związku zakupem nowego pojazdu asenizacyjnego posiadającego beczkę o pojemności 9m3 z dniem 19 marca 2015 roku wchodzi w życie nowy i uaktualniony cennik usług opróżniania, wywozu i oczyszczania nieczystości płynnych odbieranych samochodem asenizacyjnym ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

Prezes Zarządu
ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.
Grzegorz JELONEK


 

Archiwalne ceny usług

Załączone pliki: