Podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu.

W dniu 29 listopada 2016r. w siedzibie Zamawiającego została podpisana umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o  reprezentowanym przez Pana Grzegorza Jelonek – Prezesa Zarządu, a Rejonowym Zarządem Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. reprezentowanym przez Pana Henryka Łańcuckiego – Inżyniera Kontraktu.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków
w Trzebiatowie” współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” w okresie realizacji projektu tj. od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2018r.

Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy w szczególności:

  • przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla projektu,
  • wykonywanie nadzoru nad robotami budowlanymi,
  • świadczenia pomocy prawnej

 

 

Załączone pliki: