Centrum Interesanta

Jakość Wody

Sprawdź jakość wody na naszych Stacjach Uzdatniania Wody

Sprawdź

Ceny usług

Sprawdź aktualne ceny świadczonych przez nas usług

Sprwadź

Stan Licznika

Prześlij Nam stan swojego licznika bez wychodzenia z domu

Prześlij

Biuro Obsługi Klienta

Masz problemy? Wystąpiła usterka lub szukasz informacji?

Zasięgnij informacji

Hydranty

Zaktualizowana mapa hydrantów zewnętrznych

Sprawdź

Wirtualne Biuro Obsługi Klienta

Najnowsze Ogłoszenia i Informacje

Komunikat ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. w sprawie zmiany odczuwalności smaku wody pochodzącej z sieci wodociągowych

Trzebiatów dn.18.08.2020r.

 

W związku z zapytaniami o przyczynę zmiany odczuwalności smakowej wody pochodzącej z sieci wodociągowych na terenie gminy, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że przyczyną zmiany parametrów organoleptycznych (smaku)  wody jest nieznacznie zwiększone niż normalnie stosowanie dezynfekcji wody (potocznie zwanej chlorowaniem) mieszanką wody i podchlorynu sodu. Jest to działanie profilaktyczne i ma ono związek z panującymi  długotrwałymi upałami, które mogą być przyczyną szybszego i zwiększonego rozwoju mikroorganizmów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Po ustaniu okresu upałów powrócimy do poprzednich, minimalnych nastaw dozowania środków do dezynfekcji wody.

Podkreślamy jednocześnie, że w wodzie podawanej ze wszystkich eksploatowanych przez nas stacji uzdatniania wody, dostarczanej dla mieszkańców sieciami wodociągowymi, wszystkie parametry fizyko-chemiczne (jon amonu, mangan, mętność, pH, przewodność elektrolityczna właściwa, twardość ogólna, żelazo) oraz mikrobiologiczne (ogólna liczba mikroorganizmów, bakterie z grupy Coli oraz Escherichia coli) są zgodne z wymaganiami stawianymi wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z poważaniem

Grzegorz Jelonek

Prezes Zarządu

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

Ogłoszenie o sprzedaży – zaproszenie do złożenia oferty

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim zaprasza do udziału w postępowaniu  pn.:

Sprzedaż 3 szt. używanych, kompletnych dmuchaw z oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”.

Zainteresowane podmioty zapraszamy do złożenia oferty.

Biuletyn Informacji Publicznej