Centrum Interesanta

Jakość Wody

Sprawdź jakość wody na naszych Stacjach Uzdatniania Wody

Sprawdź

Ceny usług

Sprawdź aktualne ceny świadczonych przez nas usług

Sprwadź

Stan Licznika

Prześlij Nam stan swojego licznika bez wychodzenia z domu

Prześlij

Biuro Obsługi Klienta

Masz problemy? Wystąpiła usterka lub szukasz informacji?

Zasięgnij informacji

Hydranty

Zaktualizowana mapa hydrantów zewnętrznych

Sprawdź

Wirtualne Biuro Obsługi Klienta

Najnowsze Ogłoszenia i Informacje

Zakończono wymianę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pocztowej w Mrzeżynie

W dniu 26.04.2019r. dokonano odbioru końcowego prac związanych z kompleksową wymianą sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej oraz budową kanalizacji deszczowej w ul. Pocztowej w Mrzeżynie. Przedsięwzięcie było możliwe do zrealizowania dzięki współpracy trzech podmiotów tj. ZWiK Trzebiatów, firmy MTM Consulting oraz Gminy Trzebiatów, których przedstawiciele weszli w skład komisji odbiorowej.

W ramach prowadzonych prac wymieniono wszystkie stare sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej znajdujące się w ul. Pocztowej na nowe oraz wybudowano prawie 400 mb kanalizacji deszczowej w ul. Pocztowej, ul. Nadmorskiej i Al. Tysiąclecia i połączono ją z kanalizacją deszczową w ul. Kopernika. W ramach prowadzonych prac wykonano również kapitalną przebudowę jezdni i chodników w ul. Pocztowej, polegającą na zastąpieniu starej dziurawej asfaltowej nawierzchni, nową, funkcjonalną, wykonana z polbruku. Wykonawcą prace była firma ZUBWiT Cezary Mętel i Dariusz Mętel z Reska.

Dzięki zrealizowanej inwestycji stworzono możliwość do dalszego rozwoju Mrzeżyna, a sama miejscowość i mieszkańcy zyskali nową, bardzo ładną ulicę w centrum Mrzeżyna.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.  , składa mieszkańcom ul. Pocztowej w Mrzeżyno szczere i gorące podziękowania za współpracę przy realizacji tej inwestycji, wykazane zrozumienie oraz cierpliwość jaką wykazali podczas prowadzenia tej trudnej inwestycji. Dziękujemy!

ul. Pocztowa przed remontem

ul. Pocztowa po remoncie

Podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Trzebuszu

W dniu 17 kwietnia br. w siedzibie ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o., pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa zarządu Pana Grzegorza Jelonka oraz firmą DOMAR – Kazimierz Domaradzki z Biesiekierza reprezentowaną przez Pana Kazimierza Domaradzkiego, podpisano umowę na realizacje inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebusz, gm. Trzebiatów”,

Wykonawcę robót wyłoniono w wyniku postępowania przetargowego. Wybrana oferta opiewa na kwotę blisko 2 400 000 zł netto (2  950 000 zł brutto). Inwestycja zostanie zrealizowana z udziałem dofinansowania w wysokości 85%, uzyskanego dla tego projektu przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków własnych ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

Realizacja inwestycji umożliwi odprowadzanie ścieków ze wsi Trzebusz oraz  likwidację, starych, nierzadko będących w złym stanie technicznym szamb, co poprawi stan środowiska naturalnego (szczególnie wód rzeki Rega) w naszej gminie.

Przekazanie placu budowy dla Wykonawcy nastąpi  do końca kwietnia, wobec czego, należy się spodziewać, że prace rozpoczną się po majowym weekendzie. Zakończenie inwestycji planowane jest na wiosnę 2020r.

 

Prezes Zarządu

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

Grzegorz Jelonek

Biuletyn Informacji Publicznej