Powszechny Spis Rolny

Powszechny Spis Rolny 2020

 

Na terenie całego kraju od 1 września do 30 listopada br. prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny (PSR 2020). PSR jest badaniem statystycznym realizowanym (przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami) raz na 10 lat obejmującym wszystkie gospodarstwa rolne.

Spis jest obowiązkowy to znaczy, że wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych zobligowani są do udziału w tym badaniu.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji poprzez

  • samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej powszechnego spisu rolnego
  • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzonym przez rachmistrza telefonicznego
  • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne, służby statystyki mają opracowane różne rozwiązania organizacyjne, które pozwolą na realizację PSR w zależności od panującej sytuacji w kraju.

 

Wszystkie najważniejsze informacje o PSR zamieszczone są na stronie:.

https://spisrolny.gov.pl/