Previous slide
Next slide

JESTEŚ TUTAJ - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Trzebusz

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Trzebusz

Podpisano umowę na dofinansowanie przez NFOŚIGW inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi  Trzebusz”.

 

W dniu 28 listopada  pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Jelonka oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  podpisano Aneks nr POIŚ.02.03.00-00-0041/16-04 do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0041/16-00 z dnia 23.09.2016r. projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”. Aneks został podpisany po sprawdzeniu i pozytywnym rozpatrzeniu przez NFOŚiGW wniosku  ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. o rozszerzenie dofinansowania i wprowadzenie do umowy zadania nr 4 pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Trzebusz”  sporządzonego i złożonego przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. Podpisany aneks przewiduje otrzymanie przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. od NFOŚiGW w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dofinansowania na realizacje tego zadania w wysokości 85%.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej (bez przyłączy) we wsi Trzebusz. Jednocześnie z realizacją tego zadania przeprowadzony będzie przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. z własnych środków remont i modernizacja sieci wodociągowej w tej miejscowości.

Do końca br. roku ZWIK Trzebiatów Sp. z o.o. ma zamiar wyłonić Inżyniera Kontraktu dla tej inwestycji, następnie opracowana zostanie przy jego udziale dokumentacja przetargowa tej inwestycji i prawdopodobnie w I kwartale 2019r. ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji, z którym po jego wyłonieniu, zostanie podpisana umowa na jej realizację. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to rozpoczęcie prac powinno się rozpocząć w II połowie 2019r.

Realizacja inwestycji umożliwi mieszkańcom wsi odprowadzanie ścieków bytowych bezpośrednio do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej oraz likwidację przestarzałych,  nieszczelnych szamb poprzez co poprawie ulegnie stan środowiska naturalnego, szczególnie stan wód rzeki Regi oraz poprawi się jakość okolicznych wód gruntowych i powierzchniowych. Poprawie ulegnie również zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi poprzez wymianę starej sieci wodociągowej na nową. Nie bez znaczenie jest również to, że realizacja tej inwestycji poprawi również komfort życia mieszkańców wsi Trzebusz i pozwoli gminie wywiązać się z obowiązków zawartych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2020r.

To już czwarta inwestycja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowana przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.. Nie byłaby ona możliwa, gdyby w wyniku trzech poprzednio zrealizowanych (kosztem prawie 20 mln złotych) inwestycji przez ZWiK, nie powstały oszczędności wynikłe z dobrze przygotowanych i rozstrzygniętych przetargów na ich realizację, o których wykorzystanie wraz z dołożeniem przez NFOŚiGW dodatkowych funduszy, ZWiK wystąpił do NFOŚiGW w Warszawie po przygotowaniu odpowiednich dokumentów. Otrzymanie  dodatkowego dofinansowania do tej inwestycji jest kolejnym dużym osiągnięciem oraz wyłączną zasługą ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. i jego pracowników.

 

 

Prezes Zarządu

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

Grzegorz Jelonek

Archiwa
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031