Previous slide
Next slide

Jesteś tutaj - Informacje ogólne o spółce

Informacje ogólne o spółce

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Siedziba: Chełm Gryficki 7 – gmina Trzebiatów, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, Rzeczpospolita Polska
Adres: 72-320 Trzebiatów, Chełm Gryficki 7
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: KRS 0000297679
REGON: 320451195
NIP: 8571874050
Kapitał zakładowy: 47 939 000,00 zł PLN

Zarząd spółki:
Prezes zarządu: Paweł Herman

Kontakt: tel. 91 38 72 456 ( w godzinach pracy zakładu)

Rada Nadzorcza spółki:
Przewodniczący: Tomasz Sobczak

Zastępca Przewodniczącego: Krzysztof Czajkowski
Sekretarz: Iwona Pruchnicka

Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD 2007) jest :

 1. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
 2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
 3. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
 4. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
 5. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z)
 6. roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),
 7. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
 8. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane (43.99.Z),
 9. transport drogowy towarów (49.41.Z),
 10. transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B),
 11. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
 12. pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),