Komunikaty

APEL do mieszkańców gminy Trzebiatów

APEL

Do mieszkańców gminy Trzebiatów

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Trzebiatów,

W ostatnim czasie z rosnącym niepokojem oraz zażenowaniem odnotowujemy plagę kradzieży elementów ogrodzenia (paneli ogrodzeniowych, furtek, podmurówek) z obiektów infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej takich jak stacje uzdatniania wody czy przepompownie ścieków. Kradzieże takie miały miejsce w miejscowościach Nowielice, Gosław, Trzebiatów, a ostatnio w dniu 15/16 lipca w Trzebuszu, gdzie skradziono 4 panele z ogrodzenia nowo wybudowanej i oddanej maju br. do użytku przepompowni ścieków. Poprzednio trzykrotnie kradziono panele ogrodzeniowe ze stacji uzdatniania wody w Nowielicach, a wcześniej z jednej ze studni ujęcia wody w Trzebiatowie (niedaleko Biedronki) oraz ze stacji uzdatniania wody w Gosławiu, gdzie skradziono bramę i furtkę. Poza tym, że jest to niesłychane draństwo i szkodnictwo na majątku publicznym wybudowanym za pieniądze nas wszystkich, kradzież mienia stanowi przestępstwo z art.278 kodeksu karnego (kradzież), jednakże niszczenie elementów infrastruktury wod-kan stanowi również przestępstwo określone w Art.  254a. Kodeksu Karnego  „Kto zabiera, niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku element wchodzący w skład sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej albo linii kolejowej, tramwajowej, trolejbusowej lub linii metra, powodując przez to zakłócenie działania całości lub części sieci albo linii, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. W przypadku Art.254a wartość skradzionych rzeczy nie ma znaczenia, a sprawca przestępstwa nie może raczej liczyć na pobłażliwość sądu, ze względu na mała szkodliwość czynu.

W związku z tym, że kradzieże tych elementów stały się już plagą, apelujemy i zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy, aby zwracali uwagę na wszelkiego rodzaju podejrzane zachowania osób postronnych przebywających w pobliżu stacji uzdatniania wody czy przepompowni ścieków i w razie zauważenia takich osób prosimy o natychmiastowe powiadamianie policji. Zwracam uwagę na fakt, że oprócz tego, że sama kradzież elementów infrastruktury wod-kan, zaliczanej do infrastruktury krytycznej państwa jest przestępstwem, to w jej wyniku może dojść do nieszczęścia, ponieważ na prawie wszystkich takich obiektach znajdują się urządzenia elektryczne pod napięciem i w wypadku np. wejścia tam dzieci lub osób, które nie są tego świadome o nieszczęście nie trudno, poza za tym trzeba jasno powiedzieć, że za naprawy i uzupełnianie braków w ogrodzeniach płaca wszyscy mieszkańcy w cenie wody i ścieków- więc złodzieje tak naprawdę okradają nas wszystkich.

 

 

Z poważaniem
Grzegorz Jelonek
Prezes Zarządu
ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

Załączone pliki:

Nowy cennik usług asenizacyjnych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że w związku z wejściem z dniem 2 lipca 2020r.w życie nowych cen i stawek opłat za oczyszczanie ścieków, zmianie  z dniem 07 lipca 2020r. ulegają również opłaty za przyjęcie do oczyszczenia nieczystości ciekłych dostarczanych z terenu gminy Trzebiatów do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Chełmie Gryfickim pojazdami asenizacyjnymi przez przewoźników posiadających zezwolenie na opróżnianie i transport nieczystości ciekłych. Ceny usług odbioru i transportu nieczystości ciekłych nie ulegają zmianie.

 

Prezes Zarządu

Grzegorz Jelonek

Załączone pliki:

KOMUNIKAT z dnia 25.05.2020 r.

KOMUNIKAT

ZARZĄDU ZAKŁADU WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI TRZEBIATÓW

Sp. z o.o. z dnia 25.05.2020 r.

 

Szanowni Klienci, w dniu 25 maja otworzyliśmy ponownie nasz zakład dla bezpośredniej obsługi klientów, zamknięty z powodu zagrożenia zarażeniem wirusem Covid-19. Pomimo jednak otwarcia zakładu pracujemy w zaostrzonym reżimie sanitarnym, gdyż zagrożenie zakażeniem nie minęło. Dlatego apeluje i proszę o rozważenie i ograniczenie, w miarę możliwości, osobistych wizyt w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  w Chełmie Gryfickim.

Załatwienie każdej sprawy- od zgłoszenia awarii, zamówienia usługi wywozu szamba, poprzez składanie wniosków o wydanie warunków technicznych aż po podpisanie umowy na świadczone przez nas usługi- jest możliwe również poprzez kontakt z nami za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, skrzynki podawczej zamontowanej na bramie zakładu lub telefonicznie.

 W załączeniu publikujemy wykaz telefonów i maili pod którymi można załatwiać sprawy lub składać pisma i wnioski.

 

Załączone pliki:

Komunikat nr 3

Komunikat nr 3

Z dnia 13.03.2020r.

Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że  woda dostarczana mieszkańcom Gminy Trzebiatów spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Dyrektywie Rady Unii Europejskiej  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wszystkie  etapy produkcji wody do picia, a w szczególności efektywne procesy jej dezynfekcji, gwarantują, że  woda w kranach jest w pełni bezpieczna. Nie zawiera jakichkolwiek  patogennych mikroorganizmów, a procesy jej uzdatniania i dezynfekcji skutecznie eliminują wirusy typu COVID – 19.

Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 2 marca 2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) w szczególności procesy dezynfekcji wody zapewniają szybką dezaktywację wirusa COVID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej, która jest uzdatniana zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami w tym zakresie.

Załączone pliki:

APEL PREZESA ZARZĄDU ZAKŁADU WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI TRZEBIATÓW Sp. z o.o. z dnia 11.03.2020 r.

W związku z sytuacją związaną z zagrożeniem wirusem SARS-Cov-2, w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania się oraz ochrony zdrowia naszych klientów i pracowników Prezes Zarządu ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.:

  1. Zwraca się z apelem i prośbą do wszystkich odbiorców wody i dostawców ścieków oraz mieszkańców gminy Trzebiatów i interesantów chcących osobiście załatwić sprawy w siedzibie ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. o rozważenie przełożenia wizyty na inny termin lub całkowite jej odwołanie i załatwienie sprawy za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej .
  2. Apeluje o ograniczenie, w miarę możliwości, osobistych wizyt w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmie Gryfickim, a jeżeli jest to nie możliwe o załatwienie spraw w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: sekretariat@zwiktrzebiatow.pl) lub telefonicznie. Poniżej wykaz telefonów i maili pod którymi można załatwiać sprawy lub składać pisma i wnioski. Jednocześnie  zapewniamy, że dostarczana do Państwa woda jak i nasi pracownicy  są pod stałym nadzorem sanitarnym, a ponawiam apel o zachowanie spokoju, przestrzeganie zasad higieny, by redukować możliwości rozprzestrzeniania się wirusa.

Powyższe działanie ma charakter profilaktyczny i jest konieczną ostrożnością w celu ograniczenia możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania się zakażeń.

KOMUNIKAT o zmianie wysokości cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. zawiadamia, że od 2 lipca 2019r. nastąpi zmiana wysokości cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zgodnie z taryfą zatwierdzoną na trzy lata, od 2 lipca 2019r. będą obowiązywać stawki netto zawarte w tabelach w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy zatwierdzonej decyzją z dnia 14 czerwca 2018r. znak: SZ.RET. 070.4.104.2018 MB.RN, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Wody Polskie. Decyzje taryfowe zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej RZGW w Szczecinie oraz na stronie internetowej ZWiK Trzebiatów sp. z o.o. w zakładce ceny wody i ścieków.

Decyzja o zatwierdzeniu taryf.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-szczecinie-taryfy/decyzja-sz-ret-070-4-104-2018-mb-rn.html

Aktualny cennik usług opróżniania, wywozu i oczyszczania nieczystości płynnych odbieranych pojazdami

Szanowni Państwo!

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że w związku z wejściem z dniem 2 lipca 2019r.w życie nowych cen i stawek opłat za oczyszczanie ścieków, zmianie  ulegają również zmianie opłaty za przyjęcie do oczyszczenia  nieczystości ciekłych dostarczanych z terenu gminy Trzebiatów do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Chełmie Gryfickim pojazdami asenizacyjnymi przez przewoźników posiadających zezwolenie na opróżnianie i transport nieczystości ciekłych. Ceny usług odbioru i transportu nieczystości ciekłych nie ulegają zmianie.

Aktualny cennik usług opróżniania, wywozu i oczyszczania nieczystości płynnych odbieranych pojazdami asenizacyjnymi ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. publikujemy poniżej w załączniku.

Załączone pliki:

KOMUNIKAT

o rozpoczęciu inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej

oraz

wymianie sieci wodociągowej!

Szanowni Państwo,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że od dnia 27 maja 2019r. rozpoczynają się prace związane z budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej we wsi Trzebusz. Generalnym wykonawca prac wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest firma DOMAR- Kazimierz Domaradzki.

Zakończenie inwestycji planowane jest na kwiecień 2020r.

W trakcie prowadzonych prac mogą występować krótkotrwałe problemy z przejazdem na krótkich odcinkach dróg wewnątrz wsi oraz chwilowe przerwy

w dostawach wody do poszczególnych domów, związane z przełączeniami na sieci wodociągowej.

Zawsze, o ile będzie to możliwe, będziemy starali się uprzedzać o takich przerwach z wyprzedzeniem.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o cierpliwość i zrozumienie dla prowadzonych prac oraz o współprace przy ich prowadzeniu przy poszczególnych

nieruchomościach.

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o

 

Załączone pliki:

Podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Trzebuszu

W dniu 17 kwietnia br. w siedzibie ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o., pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa zarządu Pana Grzegorza Jelonka oraz firmą DOMAR – Kazimierz Domaradzki z Biesiekierza reprezentowaną przez Pana Kazimierza Domaradzkiego, podpisano umowę na realizacje inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebusz, gm. Trzebiatów”,

Wykonawcę robót wyłoniono w wyniku postępowania przetargowego. Wybrana oferta opiewa na kwotę blisko 2 400 000 zł netto (2  950 000 zł brutto). Inwestycja zostanie zrealizowana z udziałem dofinansowania w wysokości 85%, uzyskanego dla tego projektu przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków własnych ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

Realizacja inwestycji umożliwi odprowadzanie ścieków ze wsi Trzebusz oraz  likwidację, starych, nierzadko będących w złym stanie technicznym szamb, co poprawi stan środowiska naturalnego (szczególnie wód rzeki Rega) w naszej gminie.

Przekazanie placu budowy dla Wykonawcy nastąpi  do końca kwietnia, wobec czego, należy się spodziewać, że prace rozpoczną się po majowym weekendzie. Zakończenie inwestycji planowane jest na wiosnę 2020r.

 

Prezes Zarządu

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

Grzegorz Jelonek

Ogłoszenie o przerwie w dostawach wody w Rogowie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o., Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów, niniejszym informuje, że w dniu 18.04.2019 w godzinach od 10.00 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców m. Rogowo.

Przerwa w dostawie wody spowodowana będzie pracami remontowymi na sieci wodociągowej w m. Rogowo.

Wykonawcą robót będzie firma PHU LENIGO Artur Zubrzycki tel. 511422964.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.