Poprzedni
Następny

Jesteś tutaj - Regulacje wewnętrzne

Regulacje wewnętrzne

Zarządzenie 9/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

Procedura udzielania zamówień realizowanych w ramach POIiŚ

Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim

Regulamin Komisji Przetargowej