Previous slide
Next slide

Jesteś tutaj - Regulacje wewnętrzne

Regulacje wewnętrzne

Zarządzenie 2/2022 w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000 PLN.

Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim

Regulamin Komisji Przetargowej

Procedura udzielania zamówień realizowanych w ramach POIiŚ 2022