Sieć wodociągowa

Gminna sieć wodociągowa liczy obecnie ok. 126,3 km długości. Zakład dostarcza wodę do 2625 punktów odbioru wody na terenie gminy.

Zakład sprzedaje rocznie ok. 1025702 m3 wody z czego 99% produkowana jest w ciągach technologicznych w eksploatowanych przez spółkę stacjach uzdatniania w ody. Jedynie woda dla mieszkańców Lewic pozyskiwana jest z ujęcia Darżewo eksploatowanego przez PUWiS Nowogard poprzez zakup hurtowy. Pozostali mieszkańcy gminy korzystają z własnych ujęć wody.

Odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę rozliczani są na podstawie wskazań zainstalowanych urządzeń pomiarowych, na dzień 31.12.2007 spółka posiada 2625 odbiorców wody oraz 1292 odbiorców w zakresie zbiorowego oczyszczania ścieków.

Struktura dostaw i produkcji wody w roku 2007

L.p.

Miejsce produkcji/zakupu

Iloś wody w m3

Udział %

1.

Trzebiatów

554350

54,05

2.

Mrzeżyno

361577

35,26

3.

Nowielice

39930

3,90

4.

Roby

18899

1,84

5.

Gołańcz

30912

3,01

6.

Chomętowo

7992

0,77

7.

Kłodkowo

12042

1,17

Razem

1025702

100,00<