Previous slide
Next slide

Jesteś tutaj - Sieć wodociągowa

Sieć wodociągowa

Gminna sieć wodociągowa liczy obecnie ok. 149,7 km długości. Zakład dostarcza wodę do 3600 punktów odbioru wody na terenie gminy.

Na terenie Gminy Trzebiatów z usług wodociągowych oferowanych przez komunalne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne korzysta około 99% ludności. Łączna produkcja wody w skali roku, wynosi obecnie około 1 000 000 m3 [w 2023 – 1 022 248 m3]

Odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę rozliczani są na podstawie wskazań zainstalowanych urządzeń pomiarowych, na dzień 31.12.2023r. spółka posiada 3638 odbiorców wody oraz 2550 odbiorców w zakresie zbiorowego oczyszczania ścieków.

Struktura dostaw i produkcji wody w roku 2023

L.p.

Miejsce produkcji/zakupu

Iloś wody w m3

Udział %

1.

Trzebiatów

604215

59%

2.

Mrzeżyno

308556

30%

3.

Nowielice

49903

5%

4.

Gołańcz

38149

4%

5.

Chomętowo

11085

1%

6.

Kłodkowo

10340

1%

Razem

1022248

100%