Previous slide
Next slide

Jesteś tutaj - Sieć wodociągowa

Sieć wodociągowa

Gminna sieć wodociągowa liczy obecnie ok. 126,3 km długości. Zakład dostarcza wodę do 2625 punktów odbioru wody na terenie gminy.

Zakład sprzedaje rocznie ok. 1025702 m3 wody z czego 99% produkowana jest w ciągach technologicznych w eksploatowanych przez spółkę stacjach uzdatniania w ody. Jedynie woda dla mieszkańców Lewic pozyskiwana jest z ujęcia Darżewo eksploatowanego przez PUWiS Nowogard poprzez zakup hurtowy. Pozostali mieszkańcy gminy korzystają z własnych ujęć wody.

Odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę rozliczani są na podstawie wskazań zainstalowanych urządzeń pomiarowych, na dzień 31.12.2007 spółka posiada 2625 odbiorców wody oraz 1292 odbiorców w zakresie zbiorowego oczyszczania ścieków.

Struktura dostaw i produkcji wody w roku 2007

L.p.

Miejsce produkcji/zakupu

Iloś wody w m3

Udział %

1.

Trzebiatów

554350

54,05

2.

Mrzeżyno

361577

35,26

3.

Nowielice

39930

3,90

4.

Roby

18899

1,84

5.

Gołańcz

30912

3,01

6.

Chomętowo

7992

0,77

7.

Kłodkowo

12042

1,17

Razem

1025702

100,00<