Previous slide
Next slide

Jesteś tutaj - Sieć kanalizacyjna

Sieć kanalizacyjna

Dla zapewnienia świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, przedsiębiorstwo posiada i eksploatuje sieć kanalizacji sanitarnej i bezobsługowe przepompownie ścieków. Ogólna długość sieci kanalizacyjnej 85,1 km, w tym w obszarze miejskim 39,5 km, a w obszarze wiejskim 45,6 km. Ponadto, w skład systemu sieci kanalizacyjnej wchodzi 44 przepompowni ścieków, posiadających połączenie sieciowe z centrum zarządzania w siedzibie firmy.

Działalność spółki ZWiK Trzebiatów w obszarze oczyszczania ścieków komunalnych bazuje na użytkowaniu zmodernizowanej gminnej oczyszczalni ścieków oraz 2 biologicznych oczyszczalni ścieków w m. Gołańcz Pomorska Osiedle oraz Wlewo.

Gminna Oczyszczalnia ścieków położona w Chełmie Gryfickim została oddana do eksploatacji w 1997r. W 2017 r. przeszła kompleksową modernizację i zwiększyła wydajność z dotychczasowych 25 000 RLM do docelowych 37 500 RLM. W 2023r. oczyszczalnia przyjęła i oczyściła 1 142 832 m3 ścieków bytowych. Oczyszczalnie w Gołańczy Pomorskiej Osiedle i Wlewo o bliźniaczych parametrach technicznych, przeznaczone są dla 160 RLM i wydajności 16 m3/d każda.