Previous slide
Next slide

Jesteś tutaj - Sieć kanalizacyjna

Sieć kanalizacyjna

W porównaniu z rozmiarem sieci wodociągowej, mniej korzystna sytuacja jest w zakresie gospodarki ściekowej, obecnie tylko największe miejscowości z terenu gminy posiadają sieć kanalizacji sanitarnej. Ilość punktów odbioru wody, z których odprowadzane są ścieki w zakresie zbiorowego oczyszczania ścieków w roku 2007 wynosiła 1292, co stanowi około 50% gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych z terenu gminy do których dostarczana jest woda. Długość sieci kanalizacji sanitarnej liczy obecnie 61 km i obejmuje swym zasięgiem mniej niż 50% ludności gminy. Ścieki komunalne odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej Trzebiatów głównie z miasta Trzebiatów wraz z przyległych miejscowości: Nowielice, Jaromin, Mirosławice. Drugą siecią kanalizacji sanitarnej jest sieć kanalizacji sanitarnej Mrzeżyno obejmująca swym zasięgiem: Mrzeżyno, Mrzeżyno “Za Regą”, JW w Mrzeżynie i Rogowo. Siec ta połączona jest ciśnieniowym kolektorem ściekowym z oczyszczalnią w Trzebiatowie. Pozostałe małe wewnętrzne sieci kanalizacji sanitarnej, podłączone do dużych zbiorników bezodpływowych z których ścieki są dowożone samochodem asenizacyjnym do oczyszczalni w Trzebiatowie funkcjonują w miejscowościach: Wlewo i Gołańcz Pomorska – Osiedle