Previous slide
Next slide

JESTEŚ TUTAJ - Cen umownych na usługi świadczone przez Spółkę

Cen umownych na usługi świadczone przez Spółkę

Zarządzenie Nr 2/2015

Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Spółka z o.o.

Chełm Gryficki 7,72-320 Trzebiatów
z dnia 19 marca 2015 roku
w sprawie cen umownych na usługi świadczone przez Spółkę

§1

 1. Z dniem 19 marca 2015 r. wprowadzam nowy cennik usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.
 2. Odbierane nieczystości ciekłe są rozliczane z dokładnością do 1 m3. Minimalna ilość nieczystości ciekłych przyjmowana do ich rozliczenia wynosi 1m3.
 3. W przypadku usługi opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków, jako minimalna ilość osadu przyjmowana do ich rozliczenia wynosi 2m3.
 4. Z powodu zwiększonego ładunku zanieczyszczeń występujących w zbiornikach bezodpływowych opróżnianych rzadziej niż raz na 3 miesiące nieczystości ciekłe dostarczane do stacji zlewnej z takich zbiorników podlegają obowiązkowemu badaniu laboratoryjnemu.
 5. W uzasadnionych wypadkach – każde z dowożonych nieczystości ciekłych mogą być poddane badaniu laboratoryjnemu na zawartość ChZT;
 6. W przypadku stwierdzenie przekroczenia wartości ChZT 3000 ChZT mg O2/l w dostarczonych nieczystościach ciekłych, koszt badania laboratoryjnego pokrywa usługobiorca, któremu przesyła się wraz z fakturą informacje o wynikach badania jego nieczystości. W pozostałych przypadkach koszt badania nieczystości obciąża zakład wodociągów;
 7. W przypadku zbiorników bezodpływowych do których podłączonych jest dwóch lub więcej odbiorców lub współwłaścicieli nieruchomości, którzy posiadają odrębne instalacje wodociągowe oraz zawarte indywidualnie umowy na dostawę wody zakład wodociągów może – po zleceniu mu przez tychże współwłaścicieli – dokonywać rozliczeń indywidualnych pomiędzy nimi za wywiezione nieczystości ciekłe ze wspólnego zbiornika bezodpływowego. Ustala się cenę sporządzenia rozliczenia na kwotę 4,76 zł/podmiot/osoba + 23% VAT = 5,85 zł brutto za okres rozliczeniowy po którym następuje rozliczenie ilości wywiezionych ścieków i wystawienie faktury.
 8. W przypadku podłączenia do jednego zbiornika bezodpływowego kilku wspólnot mieszkaniowych, rozliczenia są dokonywane tylko pomiędzy wspólnotami mieszkaniowymi lub pomiędzy wspólnotami i innymi podłączonymi do tego zbiornika podmiotami.
 9. Rozliczenia o których mowa w punkcie 7 nie dotyczą rozliczeń pomiędzy członkami wspólnot mieszkaniowych, które szczegółowych rozliczeń pomiędzy swoimi członkami dokonują przy pomocy swoich zarządów lub zarządców nieruchomości.
 10. Szczegółowy cennik poszczególnych rodzajów usług – stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia:

§2

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia są pracownicy ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. zgodnie z zakresami obowiązków.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2015 roku Jednocześnie traci moc zarządzenie Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Spółka z o.o. Nr 20/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie cen umownych na usługi świadczone przez Spółkę

§4

Na podstawie zarządzenia polecam opracować cennik usług świadczonych wozami asenizacyjnymi, który zostanie opublikowany na stronie internetowej zakładu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu.

Z zarządzeniem zapoznali się:

 1. Dyrektor ds. technicznych – Pan Aleksander Bernad
 2. Główny księgowy – Pan Paweł Herman
 3. Główny specjalista ds. oczyszczalni – Pan Bogdan Babicki
 4. specjalista ds. sprzedaży i obsługi odbiorców – Pan Kazimierz Ćwirko
 5. Referent ds. sprzedaży i obsługi odbiorców – Pan Maciej Nowak
 6. Specjalista ds. sprzedaży i obsługi odbiorców – Pani Joanna Pilch

cennik2015

Archiwa
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031