Previous slide
Next slide

JESTEŚ TUTAJ - Dofinansowanie do przepompowni ścieków przy ul. Parkowej w Trzebiatowie

Dofinansowanie do przepompowni ścieków przy ul. Parkowej w Trzebiatowie

Dofinansowanie do przepompowni ścieków pry ul. Parkowej w Trzebiatowie

W dniu 14 września 2022r., podpisano aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0041/16-00 z dnia 23.09.2016r. dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Aneks wprowadził kolejną możliwość rozszerzenia projektu i realizację zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie centralnej przepompowni ścieków położonej przy ulicy Parkowej w Trzebiatowie. Obecnie funkcjonująca przepompownia urządzona została na bazie starego przedwojennego zbiornika ze stropem pośrednim, na którym posadowiony jest budynek obsługi i sterownia. W okresie adaptacji pod nową przepompownię zbiornik nie był uszczelniany wyprawą szczelną. Przepompownia wyposażona w trzy współpracujące pompy o mocy 22 KW z 1996 roku – eksploatowane w sposób ciągły od 26 lat.

Obecnie przepompownia wymaga:

  1. uszczelnienia pompowni poprzez nałożenie wyprawy z polimocznika,
  2. remontu kapitalnego pomp,
  3. wymiany stóp sprzęgających i prowadnic,
  4. przygotowanie stanowiska do instalacji agregatu,
  5. wymiany szafy AKiP na umożliwiającą automatyczne załączanie z agregatu prądotwórczego przewoźnego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta złożona przez firmę Hydro-Partner Sp. z o.o. W dniu 14 października 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót z terminem wykonania do 30 listopada br. Koszt zadania wynosi 500 tys. zł netto, w tym dofinansowanie 318 750 zł.

W wyniku realizacji zadania Beneficjent wzmocni dotychczas realizowane i zaplanowane wskaźniki w projekcie, a planowane kolejne zadanie niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia celów i rezultatów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz zapewnienie mieszkańcom Gminy Trzebiatów i przebywającym turystom gwarancji bezpieczeństwa funkcjonowania kompleksowego systemu oczyszczania ścieków. Przeprowadzony remont pomp w postaci wymiany wirników oraz komory hydraulicznej wpłynie znacząco na ich wydajność, dzięki czemu zostanie wyeliminowana uciążliwość w postaci hałasu oraz zostanie obniżony koszt energetyczny dzięki skróceniu czasu pracy. Ponadto w remont zbiornika przepompowni ścieków wraz z nałożeniem wyprawy z polimocznika wyeliminuje możliwość w przyszłości przedostania się wód gruntowych do zbiornika ze ściekami jak i również zanieczyszczenia wód podziemnych wpływając na poprawę efektu ekologicznego.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa.

Archiwa
kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930