Previous slide
Next slide

Jesteś tutaj - Jak zlecić udrażnianie i czyszczenie kolektorów sanitarnych i przyłączy kanalizacji sanitarnej przy użyciu przyczepy wysokociśnienowej

Jak zlecić udrażnianie i czyszczenie kolektorów sanitarnych i przyłączy kanalizacji sanitarnej przy użyciu przyczepy wysokociśnienowej

  • Miejsce załatwiania sprawy:

Specjalista d/s oczyszczalni- Bogdan Babicki
pok. nr 6, I piętro
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o.,
Chełm Gryficki 7,
72-320 Trzebiatów
tel. fax (0-91) 38 72 456;
e-mail: sekretariat@zwiktrzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

  • Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 4 Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o. z dnia 15 stycznia 2008r w sprawie cen umownych na usługi świadczone przez spółkę.

  • Sposób załatwienia sprawy:

Telefonicznie lub osobiście

  • Wymagane dokumenty:

Brak

  • Opłaty:

a) w dni robocze w godzinach 7.00-15.00:
98zł +22% VAT= 119,56zł brutto za roboczo/godzinę

a) w pozostałych godzinach oraz w dni wolne:
200zł +22% VAT= 244zł brutto za roboczo/godzinę

Jednorazowy przyjazd ekipy i udrożnienie kolektora jest liczone minimum jak za 1 roboczogodzinę pracy ekipy.

  • Termin załatwienia sprawy:

Do 3 dni roboczych

  • Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

  • Informacje dodatkowe:

Brak.

Sporządził:

Bogdan Babicki

Zatwierdził:

Grzegorz Jelonek