Previous slide
Next slide

Jesteś tutaj - Jak zlecić wywóz ścieków komunalnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Miasta i Gminy Trzebiatów

Jak zlecić wywóz ścieków komunalnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Miasta i Gminy Trzebiatów

Miejsce załatwiania sprawy:

Specjalista d/s oczyszczalni- Bogdan Babicki
pok. nr 6, I piętro
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o.,
Chełm Gryficki 7,
72-320 Trzebiatów
tel. fax (0-91) 38 72 456;
e-mail: sekretariat@zwiktrzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr ZA/0004/2024 Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o. z dnia 24 STYCZNIA 2024 r. w sprawie cen umownych na usługi świadczone przez spółkę.

Sposób załatwienia sprawy:

Telefonicznie lub osobiście.

Wymagane dokumenty:

Umowa zlecenie.

Opłaty:

Cennik usług wywozu nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym

Termin załatwienia sprawy:

2-3 dni zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Informacje dodatkowe:

Brak

Sporządził:

Bogdan Babicki

Zatwierdził:

Renata Bielaszewska – Mamzer

Załączone pliki:

Cennik usług wywozu nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym