Previous slide
Next slide

JESTEŚ TUTAJ - Kolejna inwestycja kluczowa dla rozwoju gminy Trzebiatów

Kolejna inwestycja kluczowa dla rozwoju gminy Trzebiatów

 

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Trzebiatowie rozpoczyna kolejną inwestycję, która jest kluczowa dla rozwoju gminy Trzebiatów

W dniu 18 października 2021r. pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Panią Renatę Bielaszewską – Mamzer oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano Aneks nr POIŚ.02.03.00-00-0041/16-09 do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0041/16-00 z dnia 23.09.2016r. projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”, który rozszerza projekt i wprowadza nowe zadanie pn. Budowa kolektora ściekowego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Mrzeżyno – Trzebiatów wraz z urządzeniami towarzyszącymi” Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa.

Aneks do umowy wprowadzający kolejną integralną inwestycję służącą mieszkańcom gminy Trzebiatów oraz wypoczywających tu turystów został podpisany po wystąpieniu ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o z wnioskiem o rozszerzenie projektu i pozytywnym jego rozpatrzeniu przez NFOŚiGW. To już 7 aneks który umożliwia nam realizację zadań inwestycyjnych, które są współfinansowane przez powyższy POIiŚ 2014-2020.

W związku z powyższym w listopadzie wyłoniono Inżyniera Kontraktu, z którym 9 listopada podpisano umowę, następnie opracowano dokumenty do procedury przetargowej i w dniu 25 stycznia 2022r, ogłoszono postępowanie o udzielenie Zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielenia zamówień dla projektu „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”, zadanie „Budowa kolektora ściekowego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Mrzeżyno – Trzebiatów wraz z urządzeniami towarzyszącymi” Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Po wyborze wykonawcy w dniu 23.03.2022r. pomiędzy firmą Domar Kazimierz Domaracki a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Panią Renatę Bielaszewską – Mamzer w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie w obecności Burmistrza Trzebiatowa Józefa Domańskiego nastąpiło podpisanie umowy na realizacje zadania pn. Budowa kolektora ściekowego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Mrzeżyno – Trzebiatów wraz z urządzeniami towarzyszącymi”.

Planowane zadanie polega na wykonaniu dodatkowego kolektora odprowadzającego ścieki sanitarne z miejscowości nadmorskich Mrzeżyna i Rogowa na oczyszczalnie ścieków w Trzebiatowie.

Aktualnie ścieki z Mrzeżyna tłoczone są do Trzebiatowa. Z przepompowni tłoczone są głównym kanałem tłocznym 400 PE zaprojektowanym i wybudowanym w II połowie lat 90-tych ubiegłego wieku, jedynie 4,1 km najbardziej zdekapitalizowanej sieci na trasie Trzebusz – Mrzeżyno została w ramach projektu wymieniana. Niestety, projektowane 30 lat temu rozwiązania były dostosowane do ówczesnych potrzeb (nie uwzględniały m.in. dynamicznie rozwijającej się miejscowości nadmorskiej Rogowo). Obecnie funkcjonujący rurociąg tłoczny Mrzeżyno-Trzebiatów jest w sezonie prawie w 100% wykorzystany i jest jedyną instalacją odprowadzającą ścieki komunalne z całego wybrzeża gminy. W przypadku ewentualnej poważniejszej awarii gdyby doszło do niekontrolowanego wypływu ścieków do wód powierzchniowych może wystąpić analogiczny problem do sytuacji z Warszawy bądź Gdańska. Dlatego też w 2018 r. rozpoczęto prace projektowe budowy II nitki rurociągu tłocznego, a w styczniu 2019 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Od tego czasu Zakład Wodociągów i Kanalizacja poszukiwał wsparcia ze środków zewnętrznych.

W wyniku wprowadzenia dodatkowego zadania nastąpiło zwiększenie dotychczasowego dofinansowania o ponad 12 mln zł. oraz wydłużenie okresu realizacji projektu do końca 2022r. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa.

Całkowita wartość projektu po wprowadzeniu kolejnej inwestycji wynosi 49 031 938 zł, a dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020 to 25 274 727 zł.

Archiwa
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031