Previous slide
Next slide

JESTEŚ TUTAJ - Nielegalny pobór wody z hydrantów przeciwpożarowych

Nielegalny pobór wody z hydrantów przeciwpożarowych

Hydranty przeciwpożarowe są ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej ludzi i obiektów mieszkalnych, wykorzystywane są do poboru wody, do gaszenia pożarów, zaopatrzenia wodnego pojazdów straży i powinny być użytkowane do celów przeciwpożarowych lub za zgodą i pod nadzorem właściciela sieci wodociągowej tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

Niestety, w ostatnich dniach od czasu rozpoczęcia sezonu wegetacyjnego, a tym samym okresu nawadniania i oprysków upraw, a także w związku z długotrwałym brakiem opadów, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o., odnotowuje wzrost przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych, sytuacja ta dotyczy szczególnie miejscowości wiejskich w naszej gminie. Uszkodzone hydranty i notorycznie łamane zabezpieczenia doprowadzają do ciągłych wycieków i marnotrawstwa wody.

Na nielegalnym poborze najbardziej tracą uczciwi odbiorcy naszych usług, a kradzież wody z hydrantów jest dla nich bardzo uciążliwa. Intensywny pobór wody z hydrantu ma ogromny wpływ na ciśnienie wody w sieci wodociągowej, w skrajnych przypadkach może powodować nawet jej braki. W efekcie niskie ciśnienie w sieci wodociągowej może powodować uszkodzenie kosztownych urządzeń będących w posiadaniu naszych klientów np. piece centralnego ogrzewania.

Kradzież wody z hydrantu cechuje krótkotrwały, ale bardzo intensywny pobór, co nie tylko powoduje uszkodzenie samego urządzenia (głównie uszkodzenie głowicy hydrantu), ale również zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu. Zerwanie nagromadzonych osadów powoduje zanieczyszczenie wody u pozostałych odbiorców. Osad ten podczas zmian ciśnienia, związanych z nagłym poborem wody, zrywa się ze ścianek przewodów wodociągowych powodując wtórne zanieczyszczenie wody. Sytuacja ta dotyczy szczególnie klientów mieszkających w pobliżu miejsca kradzieży oraz na końcowych odcinkach sieci wodociągowej.

Zaznaczamy również, że zniszczony (otwarty/cieknący) hydrant może stać się potencjalnym źródłem skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej, co stanowi ogromne zagrożenia dla zdrowia użytkowników.

W trosce o klientów ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. w sposób stanowczy stara się powstrzymać nielegalny proceder poboru wody. Oprócz rutynowych prac nasza Spółka prowadzi działania zapobiegawcze i kontrolne, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości, gdzie odnotowano podwyższony poziom strat wody. Wszystkie działania Spółki zostały uzgodnione z Państwową Strażą Pożarną i nie powodują utrudnień w poborze wody w przypadku gaszenia pożaru. Podjęte przez spółkę działania przestawiono poniżej:

  • Pracownicy ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. kontrolują miejsca potencjalnych kradzieży. Namierzyli już kilka hydrantów, z których prawdopodobnie kradziono wodę. Dotychczas nikt nie został przyłapany na kradzieży, jednak odbyto kilka rozmów ostrzegawczych. Nasi pracownicy sprawdzają również sygnały od mieszkańców wykonując tzw. kontrole interwencyjne.
  • W celu kontroli stanu technicznego hydranty poddawane są co rocznie zabiegom konserwacyjnym i naprawczym z jednoczesnym przeglądem stanu technicznego – zgodnie z rocznym harmonogramem. Wszystkie niesprawne urządzenia są naprawiane i konserwowane, w kolejności uzależnionej od stopnia ich ważności dla straży pożarnej oraz możliwości Spółki. Zaplanowane przeglądy stanu technicznego umożliwiają również stwierdzenie czy w danym miejscu dochodziło do nielegalnego poboru wody.
  • Na hydrantach montowane są zabezpieczenia przed kradzieżą wody, uniemożliwiające pobór wody przez osoby do tego nieuprawnione. Jedynie pracownicy spółki i straż pożarna ma możliwość zdejmowania zabezpieczeń. Zabezpieczenia hydrantowe posiadają zamontowane plomby, które stanowią formę weryfikacji nienaruszalności zabezpieczeń.
  • Informujemy również, że przy ustalaniu taryf (cen za wodę i ścieki) spółka musi uwzględnić wszystkie koszty prowadzonej działalności, w tym koszty związane z działaniami zwalczającymi nielegalne korzystanie z usług, a także koszty produkcji kradzionej wody. Wszelkie straty wynikłe z kradzieży muszą być uwzględniane podczas kalkulowania ceny wody, więc właściwie za nieuczciwość niektórych ludzi płacimy wszyscy ze swoich kieszeni. Gdyby przypadki nielegalnego poboru nie występowały, wszyscy klienci korzystaliby z niższych cen.
  • By skutecznie walczyć z nieuczciwymi odbiorcami wody, bardzo ważna jest współpraca z mieszkańcami i władzami samorządowymi. Apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki awarii, uszkodzenia, przecieki, przypadki wandalizmu hydrantów oraz kradzieży wody z hydrantu i prosimy o niezwłoczną informację o takich zdarzeniach na numer  tel. ZWiK 91 38 72 860 (czynny całą dobę) lub zgłaszanie takich przypadków bezpośrednio na Policję tel. 997 lub 112. Tylko eliminując proceder kradzieży wody z  hydrantów, możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców.
  • Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z prawem grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi do 5.000 zł. Za nielegalne korzystanie wody z hydrantu Spółka wszczynać będzie postępowania karne.
  • Pragniemy również podziękować za wszystkie zgłoszenia o kradzieżach wody, nawet te nocne. Świadomość wśród naszego społeczeństwa stale rośnie, a uczciwi odbiorcy naszych usług wiedzą, że nielegalne działania innych, odbijają się nie tylko na świadczonych przez nas usługach, lecz również na cenach.

Nielegalny-pobór-wody-z-hydrantów-przeciwpożarowych

Archiwa
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031