Previous slide
Next slide

JESTEŚ TUTAJ - Podpisanie umowy o dofinansowanie remontu Stacji Uzdatniania Wody w Gosławiu

Podpisanie umowy o dofinansowanie remontu Stacji Uzdatniania Wody w Gosławiu

 

W dniu 20 grudnia 2013 r. w Karlinie prezes zarządu ZWiK Trzebiatów sp. z o.o. podpisał z Urzędem Marszałkowskim woj. zachodniopomorskiego umowę o dofinansowaniu remontu stacji uzdatniania w ody w Gosławiu. Umowę ze strony Urzędu Marszałkowskiego podpisał Pan Marszałek Andrzej Jakubowski.

Podpisanie umowy wynika z faktu, że w dniu 03 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1986/13 w sprawie zatwierdzenia listy operacji przeznaczonych do współfinansowania dla naboru w ramach działania 321 &qout;Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych oraz w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Spośród złożonych wniosków, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzyma w województwie zachodniopomorskim 20 projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na kwotę 23 388 582,00 zł, 7 projektów w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych na kwotę 728 209,00 zł, i 6 projektów w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych na kwotę 3 520 575,00 zł. Jednym z 20 projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które otrzymają dofinansowanie jest projekt złożony w dniu 5 lipca 2013r. przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Spółka z o.o. pod nazwą: “Remont stacji uzdatniania wody w Gosławiu Gm. Trzebiatów”. Całkowity koszt operacji (w zł z VAT): 1 385 707,04. Koszty kwalifikowalne operacji (w zł): 1 126 796,78. Kwota dofinansowania: 845 097,00 zł. Poziom współfinansowania operacji – 75%.

ZWiK Trzebiatów sp. z o.o. był jedyna spółką w gronie 20 beneficjentów (tak jak i w poprzednim naborze, kiedy otrzymał dofinansowanie na remont SUW w Chomętowie), którzy otrzymają dofinansowanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach PROW. Pozostałymi beneficjentami są gminy lub związki gmin województwa zachodniopomorskiego.

Lista rankingowa wszystkich beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie w ramach działania 321 “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest dostępna na stronie internetowej:
Lista rankingowa wszystkich beneficjentów

Remont stacji uzdatniania wody w Gosławiu będzie realizowany w roku 2014 przez wykonawcę – firmę INTERKIS AQUA Technologie Uzdatniania Wody z Gdańska- który został wyłoniony w postępowaniu przetargowym ogłoszonym w listopadzie br. przez ZWiK Trzebiatów sp. z o.o. Przekazanie placu budowy dla wykonawcy planowane jest w styczniu 2014r.

Archiwa
kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930