Previous slide
Next slide

JESTEŚ TUTAJ - Podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W dniu 23 września br. w siedzibie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim pomiędzy NFOŚiGW w Warszawie – reprezentowanym przez Prezesa zarządu Pana Kazimierza Kujdę a ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. Pana Grzegorza Jelonka podpisana została umowa o przyznanie pomocy finansowej dla ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. w ramach działania 2.3.”Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Tytuł operacji: “Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”.

            Całkowita wartość projektu “Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” wynosi 19 659 948,75 zł, natomiast wartość unijnego dofinansowania z Funduszu Spójności kształtuje się na poziomie 10 129 527,09 zł.

Ponadto Projekt jest realizowany z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i środków własnych.

Planowane przedsięwzięcie pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” polegać będzie na przebudowie i modernizację mechaniczno-biologicznej komunalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Chełmie Gryfickim, gm. Trzebiatów przy drodze wojewódzkiej Trzebiatów – Dziwnówek, w odległości ok. 1,5 km od granicy Trzebiatowa, dostosowując jej parametry do potrzeb oczyszczania ścieków z całego obszaru gminy Trzebiatów. Realizacja inwestycji podyktowana jest koniecznością zwiększenia przepustowości obiektu zarówno w zakresie dopływających ścieków, jak i wytwarzanych w procesie oczyszczania osadów ściekowych. Celem równoległym i nie mniej istotnym jest wyeliminowanie uciążliwości obiektu dla otoczenia, czego powodem jest także niewystarczające zaawansowanie zastosowanych rozwiązań technicznych. Wymagają one modernizacji oraz uzupełnienia o nowe obiekty funkcjonalne. Stopień zużycia urządzeń i obiektów kubaturowych kwalifikuje oczyszczalnię do gruntownej przebudowy. Nowoczesne techniki i technologie oczyszczania pozwalają maksymalnie wykorzystać istniejącą infrastrukturę oczyszczalni i na czynnym obiekcie dokonać stosownych zmian.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni obejmie:

 • Demontaż oraz montaż urządzeń i instalacji technologicznych w istniejącym budynku głównym
  • w pomieszczeniu krat wykonana zostanie instalacja płuczki piasku oraz urządzenia do rozdrabniania i płukania skratek,
  • w pomieszczeniu odwadniania osadu obok istniejącej wirówki odwadniającej zainstalowana zostanie instalacja nowej wirówki wraz z przenośnikiem osadu i urządzeniem dźwigowym umożliwiającym demontaż istniejącej i projektowanej wirówki,
  • w pomieszczeniu dmuchaw i pomp osadu – dmuchawy i pompy osadu zostaną wymienione i dostosowane do współpracy z nowymi obiektami.
 • Demontaż oraz montaż urządzeń i instalacji technologicznych w istniejącym piaskowniku napowietrzanym
  • wykonany zostanie „by-pass” piaskownika i układ usuwania tłuszczy.
 • Budowa komory osadu czynnego:
  • wykonana zostanie nowa komora osadu czynnego o wymiarach i technologii zbliżonej do przebudowanej komory istniejącej.
 • Demontaż oraz montaż urządzeń i instalacji technologicznych w istniejącej komorze osadu czynnego:
  • wykonana zostanie przebudowa istniejącej komory osadu czynnego pracującej w technologii denitryfikacji symultanicznej na technologię denitryfikacji wyprzedzającej.
 • Demontaż oraz montaż urządzeń i instalacji technologicznych w komorze rozdziału:
  • wykonana zostanie komora rozdziału ścieków przed komorami osadu czynnego.
 • Przebudowa istniejących i budowa nowych sieci między obiektowych:
  • wykonane zostaną nowe sieci między obiektowe: kanalizacyjne, wodociągowe, osadowe, elektroenergetyczne, sterownicze wraz z niezbędnymi studzienkami i komorami,
  • wykonane zostanie nowe posadowienie zapewniające minimalne osiadanie rurociągów między obiektowych ściekowych i osadowych.
 • Budowa nawierzchni utwardzonych:
  • wykonane zostaną niezbędne drogi wewnętrzne i dojścia (chodniki) do nowych i istniejących obiektów.

Termin realizacji projektu od 01.09.2016 roku do 31.12.2018 roku.

 

Podpisanie umowy o dofinasowanie przez Prezesa Zarządu ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. Grzegorza Jelonka (foto.wł.)

Zespół Jednostki Realizującej Projekt (JRP) “Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”.

 

)

Archiwa
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031