Rozliczenia z odbiorcami

 • Należność można uregulować bez dodatkowych opłat w kasie naszego zakładu codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 14.00.
  Prosimy o zachowanie odcinka dla wpłacającego, gdyż może posłużyć jako dokument do reklamacji przez okres najbliższych trzech lat.

  Płatności za wodę i ścieki można dokonać również przelewem na konto:
  Zakład Wodociagów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.
  Chełm Gryficki 7
  72-320 Trzebiatów
  NIP 857-18-74-050
  BANK PEKAO S.A I O/TRZEBIATÓW
  92 1240 3985 1111 0000 4142 2364

  podając w tytule operacji: “opłata za wodę i ścieki” numer faktury VAT oraz nr płatnika

 • Wyjaśnienia i reklamacje w godzinach urzędowania od 7.00 do 15.00. Reklamacja nie zwalnia z terminowej zapłaty należności. Nie uregulowanie należności w terminie spowoduje pobranie dodatkowych opłat. Obowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym studzienki wodomierzowej należy do właściciela – administratora nieruchomości.
 • W przypadku rozliczeń ryczałtowych prosimy o pisemną informację o zmianie ilości osób. Norma miesięczna na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 14.01.2002r. (Dz.U.8,Poz.70)