Previous slide
Next slide

JESTEŚ TUTAJ - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Trzebiatowie rozpoczął budowę II nitki kolektora Mrzeżyno – Trzebiatów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Trzebiatowie rozpoczął budowę II nitki kolektora Mrzeżyno – Trzebiatów

Po wyborze Wykonawcy robót na realizacje zadania pn. Budowa kolektora ściekowego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Mrzeżyno – Trzebiatów wraz z urządzeniami towarzyszącymi” i podpisaniu umowy 23 marca 2022r. z firmą DOMAR Kazimierz Domaracki,  na początku kwietnia 2022 r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Zadanie polega na wykonaniu dodatkowego kolektora odprowadzającego ścieki sanitarne z miejscowości nadmorskich Mrzeżyna i Rogowa na oczyszczalnię ścieków w Trzebiatowie. Zakres robót obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE de 400 na trasie Trzebiatów-Mrzeżyno wraz z komorą połączeniową w m. Nowielice gm. Trzebiatów. W ramach tego zadania powstanie także nowa pompownia ścieków w Mrzeżynie oraz komory zasuw z opomiarowaniem KP1, KP2, komory połączeniowe betonowe, komora krat pneumatyczna oraz filtr odorów.

W dniu 17 maja br. odbyła się pierwsza Rada budowy w terenie, w której uczestniczyli przedstawiciele ze strony Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inżynier Kontraktu. W okresie sprawozdawczym zlikwidowano stary zbiornik oraz  wykonano obejście rurociągiem tłocznym PE de 400 pod komorę pomiarową. Dostarczono także pierwsze dostawy rur PE de 400 pod kolektor tłoczny na trasie Mrzeżyno-Trzebiatów. Do dnia dzisiejszego (31.05.2022r.) wykonano część nożową nowej komory przepompowni ścieków PŚ – wykonano jej szalowanie, zbrojenie oraz zabetonowano 1/3 wysokości zbiornika. Wykonano także izolację zewnętrzną zbiornika i zapuszczono w grunt. Na odcinku budowy kanalizacji tłocznej ciśnieniowej de 400 pomiędzy Mrzeżynem a Nowielicami trwają prace przy zgrzewaniu rur oraz ich montaż metodą wykopową i przewiertu sterowanego. Na dzień 31.05.2022r. wykonano ok. 2300 mb rurociągu.

Zakończenie inwestycji zaplanowane jest do 31 października 2022 r.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa.

Koszt całkowity inwestycji wynosi 15 606 532,47 zł brutto, 12 688 237,78 zł netto,
w tym dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2021 – 8 088 751,58 zł.

Archiwa
kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930