Previous slide
Next slide

JESTEŚ TUTAJ - Zakończenie inwestycji współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”

Zakończenie inwestycji współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”

 

 

 

 

Zakończenie inwestycji współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”

W dniu 15 grudnia br. odbył się odbiór robót z udziałem Inżyniera Kontraktu i  przedstawicieli ze strony Wykonawcy – Firma DOMAR Kazimierz Domaracki oraz Zamawiającego. Spotkanie dotyczyło zakończenia i rozliczenia wykonanych robót budowlanych dla strategicznej dla rozwoju Gminy Trzebiatów inwestycji pn. Budowa kolektora ściekowego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Mrzeżyno – Trzebiatów wraz z urządzeniami towarzyszącymi”. Planowane zadanie polegało na wykonaniu dodatkowego kolektora odprowadzającego ścieki sanitarne z miejscowości nadmorskich Mrzeżyno i Rogowo na oczyszczalnie ścieków w Trzebiatowie. W ramach inwestycji wykonano m.in. przepompownie ścieków, wybudowano komorę kraty i komorę pomiarową oraz  9,8 km sieci kanalizacji sanitarnej. Efektem realizacji inwestycji jest zakończenie budowy systemu zabezpieczającego odbiór ścieków z terenów nadmorskich gminy, na potrzeby których w poprzednich etapach projektu była modernizowana i powiększana oczyszczalnia ścieków oraz ochrona środowiska poprzez ograniczenie zrzutów nieoczyszczonych i niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych do środowiska na terenie gminy Trzebiatów.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 15 606 532,47 zł brutto, 12 688 237,78 zł netto, w tym dofinansowanie w ramach POIiS 2014-2021 – 8 088 751,58 zł, Wkład własny Beneficjenta  – 4 599 486,20 zł.

Ponadto, warto nadmienić, iż 30 listopada br. w ramach tego samego projektu zakończono również inwestycje polegającą na remoncie centralnej przepompowni ścieków położonej w Trzebiatowie przy ul. Parkowej. W ramach remontu przepompowni wykonano jej uszczelnienie oraz kapitalny remont pomp. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 612 540 zł brutto, 498 000 zł netto, dofinansowanie w ramach POIiS 2014-2021 – 317 475 zł, wkład własny Beneficjenta – 180 535 zł. Była to ostatnie zadanie ujęte w ramach rozszerzenia projektu, które zostało dofinansowane.

Realizacja powyższych inwestycji niewątpliwie pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska oraz przyczyni się do zwiększenia celów i rezultatów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz zapewnieni mieszkańcom Gminy Trzebiatów i przebywającym turystom gwarancji bezpieczeństwa funkcjonowania kompleksowego systemu oczyszczania ścieków.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa.

 

 

Archiwa
kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930