Previous slide
Next slide

JESTEŚ TUTAJ - Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Trzebuszu

Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Trzebuszu

W dniu 28 maja 2020r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. zakończył  rozpoczęte rok temu, prace związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej we wsi Trzebusz w gminie Trzebiatów. Generalnym wykonawcą prac związanych zarówno z budowa kanalizacji sanitarnej oraz z przebudową sieci wodociągowej, wyłonionym w postępowaniach przetargowych była firma DOMAR- Kazimierz Domaradzki z m. Tatów gm.  Biesiekierz. Koszt realizacji obu zadań wyniósł ponad 5 mln zł (2 950 000 budowa kanalizacji i 2 115 639,90 zł – przebudowa sieci wodociągowej. Projekt obejmował wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości  3,11 km wraz z dwoma przepompowniami ścieków oraz przebudowę sieci wodociągowej o łącznej długości 3,9 km, montaż studni wodomierzowych wraz z węzłami wodomierzowymi w ilości 70 szt. oraz budowę 18 szt. hydrantów p.poż Ø 80  nadziemnych. Przy tej okazji we wsi zamontowano również wodomierze z modułami odczytu radiowego.

Inwestycja w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej została zrealizowana z udziałem dofinansowania w wysokości 85%, uzyskanego dla tego projektu przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków własnych ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. Natomiast zadanie wymiana sieci wodociągowej została sfinansowane wyłącznie ze środków własnych ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. w tym m.in. z zaciągniętej na ten cel pożyczki.

Wybudowana sieci kanalizacji sanitarnej umożliwi mieszkańcom wsi Trzebusz odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni w Trzebiatowie oraz spowoduje likwidację starych, nierzadko będących w złym stanie technicznym szamb, co poprawi stan środowiska naturalnego (szczególnie wód rzeki Rega) w naszej gminie. W tym miejscu należy przypomnieć, że miejscowość Trzebusz wchodzi w skład aglomeracji ściekowej Trzebiatów, która zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych,  do którego kilkanaście lat temu przystąpiła gmina Trzebiatów, powinna zostać skanalizowana do końca 2020r.

Natomiast nowa sieć wodociągowa, poprawiła zdecydowanie stan jakości dostarczanej wody dla mieszkańców oraz bezpieczeństwo dostaw wody na kolejne lata, ponieważ stara sieć wodociągowa była siecią wykonaną z azbestu i była już w znacznym stopniu wyeksploatowana. Nadmienić należy, że przebudowany z azbestu na PE został również odcinek przesyłowej sieci wodociągowej Nowielice – Trzebusz o długości ok. 1140m. Prace te o wartości ok. 400 tys. zł wykonane zostały przez pracowników ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.,  za pomocą należącego do spółki sprzętu.

Realizacja obu inwestycji w jednym czasie – pomimo tego, że stanowiło to dla ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. bardzo duży wysiłek ekonomiczny oraz organizacyjny – była podyktowana względami ekonomicznymi i robiona była w jednym czasie po to, aby dwukrotnie nie rozkopywać wsi i nie utrudniać życia jej mieszkańcom, jak mogłoby to mieć miejsce w wypadku, gdyby obie te inwestycje robione byłyby z przerwą kilku lat.

Mieszkańcom wsi Trzebusz DZIĘKUJEMY BARDZO za cierpliwość, zrozumienie i współpracę przy prowadzeniu prac przy poszczególnych nieruchomościach, podczas których występowały – jak zawsze podczas prowadzenia tego typu prac w terenie zurbanizowanym- krótkotrwałe problemy z przejazdem na krótkich odcinkach dróg wewnątrz wsi oraz chwilowe przerwy w dostawach wody – co związane było układaniem infrastruktury oraz z przełączeniami na sieci wodociągowej.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości oraz mieszkańcom wsi Trzebusz o tym, że  po zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciąży na nich ustawowy obowiązek niezwłocznej likwidacji posiadanych szamb i przyłączenia ich nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

W celu podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej należy wystąpić do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o wydanie Warunków Technicznych Przyłączenia do sieci, a następnie wykonać przyłącze kanalizacyjne zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i zgłosić jego odbiór do ZWiK niezwłocznie po jego wykonaniu i włączeniu się do sieci kanalizacyjnej, a następnie podpisać ze ZWiK  umowę na odprowadzanie ścieków. Samowolne przyłączanie się do sieci kanalizacji sanitarnej i odprowadzanie ścieków bez podpisanej umowy stanowi bowiem przestępstwo opisane w art. 28 ust.4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Prezes Zarządu

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

Grzegorz Jelonek

Archiwa
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031