Previous slide
Next slide

JESTEŚ TUTAJ - Poszukiwany kandydat na stanowisko Inspektor do spraw ochrony środowiska i jakości wody/ administrator bezpieczeństwa informacji

Poszukiwany kandydat na stanowisko Inspektor do spraw ochrony środowiska i jakości wody/ administrator bezpieczeństwa informacji

OGŁOSZENIE

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko

Inspektor do spraw ochrony środowiska i jakości wody/ administrator bezpieczeństwa informacji

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

Chełm Gryficki 7,72-320 Trzebiatów

Teren gminy Trzebiatów

Zakres zadań i obowiązków Inspektora ds. ochrony środowiska i jakości wody:

 1. prowadzenie zagadnień związanych z ochroną środowiska poprzez wykonywanie analiz i sprawozdań oraz opracowań dla Instytucji takich jak : Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, Instytucje samorządowe, Urząd Wojewódzki, RDOŚ, WIOŚ, WFOŚ, GUS, Referaty Ochrony Środowiska w UM w Trzebiatowie i w Starostwie Powiatowym w Gryficach oraz – związanych z działalnością zakładu;
 2. opiniowanie wpływu wprowadzania infrastruktury wod – kan na środowisko na terenie działania ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. ze szczególnym uwzględnieniem obszarów objętych programem Natura 2000;
 3. stała aktualizacja i weryfikacja baz danych ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. w zakresie ochrony środowiska i realizacji programów środowiskowych takich jak KPOŚK;
 4. przygotowywanie materiałów do wszczęcia postępowań administracyjnych przez gminę w celu nałożenia obowiązku przymusowego przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej;
 5. współpraca, wymiana doświadczeń z placówkami naukowymi (US i ZUT w Szczecinie, Politechnika Koszalińska), z nadleśnictwem Gryfice , Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony środowiska;
 6. prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z obsługą zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków przez spółkę;
 7. współpraca z działami technicznym i finansowym ZWiK Trzebiatów z o.o. w zakresie wykonywanych obowiązków oraz Referatem planowania i ochrony środowiska w UM w Trzebiatowie, strażą miejską i policją w zakresie nielegalnego odprowadzania ścieków, kradzieży wody i zanieczyszczania środowiska;
 8. prowadzenie (w miarę potrzeb) zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na temat uzdatniania wody i oczyszczania ścieków;
 9. popularyzacja ochrony środowiska przez publikacje artykułów, polemik itp. w lokalnej prasie ochrony zasobów wody pitnej poprzez oczyszczania ścieków i racjonalne zużywanie wody;
 10. wykonywanie codziennych badań ścieków surowych i oczyszczony oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;
 11. nadzór nad prawidłową pracą oczyszczalni ścieków i kompostowni oraz pracujących tam pracowników;
 12. realizacja bieżących zadań związanych z działalnością spółki w zakresie ochrony środowiska, nadzoru nad ujęciami wody pitnej oraz sprawozdawczością w tym zakresie;

Ogłoszenie-dot.-Inspektor-do-spraw-ochroy-środowiska-i-jakości-wody20160614_0000

Archiwa
kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930