Previous slide
Next slide

JESTEŚ TUTAJ - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.,
Chełm Gryficki 7
72 – 320 Trzebiatów

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
“Zakup agregatu prądotwórczego w ramach zadania remont centralnej przepompowni
ścieków przy ul. Parkowej w Trzebiatowie”
w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielenia zamówień dla projektu
„Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”

Oznaczenie sprawy: ZWiK 434/09/2022

Postępowanie jest prowadzone na podstawie “Regulaminu ramowych procedur
udzielania zamówień dla projektu “Rozbudowa i modernizacja komunalnej
oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych lub jest niższa
od tzw. “progów unijnych”, o których mowa w art. 3 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), w przypadku zamówień
sektorowych”.

Warunki postępowania określa Instrukcja dla Wykonawców, wraz załącznikami,
oraz Regulamin, wraz z Wytycznymi, o których mowa w tym Regulaminie,
stanowiące integralną część zaproszenia, zamieszczone są:
-w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich na stronach
internetowych:
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

-na stronie internetowej Zamawiającego:
www.zwiktrzebiatow.pl

 

ZWIK – IDW agregat

Załącznik nr 1 do IDW Formularz ofertowy

Załacznik nr 1a do IDW Zestawienie parametrów

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik Nr 3 do IDW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 do IDW Umowa wzór

Załącznik nr 5 do IDW Regulamin-ramowych-procedur-udzielania-zamowien-1

 

wyjaśnienia z dnia 26.09.2022 r.

modyfikacja treści IDW z dnia 26.09.2022 r.

Agregat Wyjaśnienia z dnia 28.09.2022 r. oraz modyfikacja treści IDW

 

informacja z sesji otwarcia ofert Agregat

 

uniważnienie postępowania agregat

Archiwa
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031