Centrum Interesanta

Jakość Wody

Sprawdź jakość wody na naszych Stacjach Uzdatniania Wody

Sprawdź

Ceny usług

Sprawdź aktualne ceny świadczonych przez nas usług

Sprwadź

Stan Licznika

Prześlij Nam stan swojego licznika bez wychodzenia z domu

Prześlij

Biuro Obsługi Klienta

Masz problemy? Wystąpiła usterka lub szukasz informacji?

Zasięgnij informacji

Najnowsze Ogłoszenia i Informacje

 

 

Uprzejmie informujemy,

 że w dniu 19-01-2018r. ( piątek )

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

będzie nieczynny !

 

 

Za utrudnienia przepraszamy !

Zaproszenie do składania ofert

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim zaprasza ponownie do do udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień na dostawy towarów, usługi i roboty budowlane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim, na wykonanie zadania pn.:

Opracowanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego remontu sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pocztowej w Mrzeżynie, gm. Trzebiatów”.

Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. poszukuje firmy outsourcingowej , której mógłby powierzyć przeprowadzenie kompleksowego audytu na potrzeby przygotowania spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Trzebiatów” sp. z o.o. do wdrożenia zasad przetwarzania danych osobowych w świetle przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), obejmującego w szczególności:

– zbadanie i zewidencjonowanie rodzaju danych osobowych przetwarzanych przez ZWiK Trzebiatów sp. z o.o., w tym również zbiorów danych osobowych,

– zbadanie i zewidencjonowanie stosowanych przez ZWiK Trzebiatów sp. z o.o. środków ochrony danych osobowych oraz wskazanie ewentualnych braków w tym zakresie,

– dokonanie analizy ryzyka przetwarzania poszczególnych danych osobowych,

–  zbadanie konieczności/zasadności przeprowadzenia oceny skutków operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisem art. 35 RODO, przez ZWiK Trzebiatów sp. z o.o.,

– ocena konieczności/zasadności powołania Inspektora Ochrony Danych przez ZWiK Trzebiatów sp. z o.o.,

– ocena konieczności/zasadności prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych przez ZWiK Trzebiatów sp. z o.o.,

– zbadanie podstaw przetwarzania danych osobowych przez ZWiK Trzebiatów sp. z o.o. oraz wskazanie ewentualnych braków w tym zakresie,

– wskazanie wszelkich innych niezbędnych czynności do prawidłowego stosowania przez ZWiK Trzebiatów sp. z o.o. przepisów RODO.

Termin rozpoczęcia usługi : 15.01.2018

Termin zakończenia usługi : 31.01.2018

 

Oferty można składać listownie do dnia 09.01.2018 na adres:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

Chełm Gryficki 7

72-320 Trzebiatów

Z dopiskiem : „oferta na audyt”

Lub bezpośrednio pocztą elektroniczną na adres:

sekretariat@zwiktrzebiatow.pl

g.jelonek@zwiktrzebiatow.pl

Więcej informacji można uzyskać od Pana Zbigniewa Grada e-mail: zgrad@plusnet.pl

Komunikat o przerwie w dostawie wody

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że w dniu 11 grudnia 2017 w godz. 8.00 – 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do miejscowości:

1. Mrzeżyno wraz z Osiedlem Za Regą i terenem JW;

2. Rogowo;

 

Przerwa w dostawie wody jest spowodowana przerwą w dostawie prądu elektrycznego do stacji wodociągowej w m. Mrzeżyno w związku z pracami modernizacyjnymi.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców, instytucje i firmy na tym terenie o wcześniejsze zaopatrzenie się (zgromadzenie) w wodę do spożycia dla ludzi i zwierząt oraz do celów sanitarnych.

Przepraszamy za utrudnienia.

Załączone pliki:

Informacja

Uprzejmie informujemy,

 że w dniu 10-11-2017r. ( piątek )

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

będzie nieczynny !

 

Za utrudnienia przepraszamy !

 

 

Za utrudnienia przepraszamy !


Wirtualne Biuro Obsługi Klienta

 Biuletyn informacji publicznej

bip_logo_pomn1_grad