Centrum Interesanta

Jakość Wody

Sprawdź jakość wody na naszych Stacjach Uzdatniania Wody

Sprawdź

Ceny usług

Sprawdź aktualne ceny świadczonych przez nas usług

Sprwadź

Stan Licznika

Prześlij Nam stan swojego licznika bez wychodzenia z domu

Prześlij

Biuro Obsługi Klienta

Masz problemy? Wystąpiła usterka lub szukasz informacji?

Zasięgnij informacji

Hydranty

Zaktualizowana mapa hydrantów zewnętrznych

Sprawdź

Wirtualne Biuro Obsługi Klienta

Najnowsze Ogłoszenia i Informacje

KOMUNIKAT nr 4

KOMUNIKAT nr 4

Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów
Sp. z o.o.

z dnia 18.03.2020r.

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi realizacji przez nas odbiorów technicznych, wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan oraz dokonywania uzgodnień dokumentacji technicznej Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że wprowadzone ograniczenia i zmiany w działalności ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. związane ze stanem zagrożenia epidemicznego dotyczącego  rozprzestrzeniania się i zarażania koronawirusem, NIE OBEJMUJĄ dokonywania przez naszych pracowników odbiorów technicznych wykonanych przyłączy wod-kan. na podstawie wydanych przez nas warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej  jest również realizowane na dotychczasowych zasadach, tyle tylko, że realizowane jest to przy pomocy przesyłek pocztowych lub poczty elektronicznej. Zdajemy sobie sprawę, że firmy wykonujące prace budowlane funkcjonują i będą funkcjonowały, ponieważ alternatywą dla właścicieli i pracowników tych firm jest niejednokrotnie zamknięcie firmy i utrata pracy, a do tego nie wolno dopuścić.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z naszym komunikatem nr 2 i przypominamy:

Od dnia 13.03.2020 r. do odwołania została wstrzymana bezpośrednia obsługa Klientów. Spółka ograniczyła kontakt z Klientami do formy telefonicznej, elektronicznej i listownej. Odbiory techniczne wykonanych przyłączy wod-kan do sieci są przez nas realizowane przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego!

Załączone pliki:

Komunikat nr 3

Komunikat nr 3

Z dnia 13.03.2020r.

Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że  woda dostarczana mieszkańcom Gminy Trzebiatów spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Dyrektywie Rady Unii Europejskiej  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wszystkie  etapy produkcji wody do picia, a w szczególności efektywne procesy jej dezynfekcji, gwarantują, że  woda w kranach jest w pełni bezpieczna. Nie zawiera jakichkolwiek  patogennych mikroorganizmów, a procesy jej uzdatniania i dezynfekcji skutecznie eliminują wirusy typu COVID – 19.

Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 2 marca 2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) w szczególności procesy dezynfekcji wody zapewniają szybką dezaktywację wirusa COVID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej, która jest uzdatniana zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami w tym zakresie.

Załączone pliki:

Biuletyn Informacji Publicznej