Previous slide
Next slide

JESTEŚ TUTAJ - Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Chełm Gryficki, 25 styczeń 2022 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.,
Chełm Gryficki 7
72 – 320 Trzebiatów

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowalne dla zadania „Budowa kolektora ściekowego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Mrzeżyno – Trzebiatów wraz z urządzeniami towarzyszącymi”.

Znak sprawy: ZWiK 28/01/2022

Postępowanie jest prowadzone na podstawie „Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień dla projektu „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych lub jest niższa od tzw. „progów unijnych”, o których mowa w art. 3 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), w przypadku zamówień sektorowych”.

Warunki postępowania określa Instrukcja dla Wykonawców, wraz załącznikami, oraz Regulamin, wraz z Wytycznymi, o których mowa w tym Regulaminie, stanowiące integralną część zaproszenia, zamieszczone są:

  • w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich na stronach internetowych:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

  • na stronie internetowej Zamawiającego:

www.zwiktrzebiatow.pl

2022-01-24 ZWIK IDW – budowa kolektora przesyłowego 2022-01-24 ZWIK – IDW – Zał nr 1 – Formularz oferty – kolektor przesyłowy 2022-01-24 ZWIK – IDW – Zał nr 1A – Tabela cenowa elementów – kolektor przesyłowy 2022-01-24 ZWIK – IDW – Zał nr 2 – Wykaz wykonanych robót – kolektor przesyłowy (002) 2022-01-24 ZWIK – IDW – Zał nr 3 – Wykaz osób – kolektor przesyłowy 2022-01-24 ZWIK – IDW – Zał Nr 4 – grupa kapitałowa – kolektor przesyłowy 2022-01-24 ZWIK – IDW – Zał nr 5 – Oświadczenie – Warunki udziału – kolektor przesyłowy (002) 2022-01-24 ZWIK – IDW – Zał nr 6 – Oświadczenie – Wykluczenie – kolektor przesyłowy 2022-01-24 ZWIK – IDW – Zał nr 7 – Wykaz Dokumentacji – kolektor przesyłowy 2022-01-24 ZWIK – IDW – Zał nr 8 – Warunki Kontraktu – kolektor przesyłowy 2022-01-24 ZWIK – IDW – Zał nr 9 – Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień 2022-01-24 ZWIK – IDW – Zał nr 10 – Oświadczenie – brak prawomocnego wyroku sądu – kolektor przesyłowy (002) 2022-01-24 ZWIK – IDW – Zał nr 11 – Oświadczenie – zakaz ubiegania się – kolektor przesyłowy (002) 2022-01-24 ZWIK – IDW – Zał nr 12 – Oświadczenie – podatki i opłaty lokalne – kolektor przesyłowy (002) 2022-01-24 ZWIK – IDW – Zał nr 13 – Oświadczenie o średnim rocznym przychodzie ze sprzedaży – kolektor przesyłowy (002) Dokumentacja projektowa pkt. 1 cz.1 Dokumentacja projektowa pkt. 1 cz.2 Dokumentacja projektowa pkt. 2,3,10 Dokumentacja projektowa pkt. 5,11 Dokumentacja projektowa pkt. 4,6,7,8,9,122022-01-24 ZWIK – IDW – Zał nr 1A – Tabela cenowa elementów – kolektor przesyłowy rev.1 (26.01.2022)Wyjaśnienie 1 z dnia 27.01.2022REGULAMIN – N rev.1 v.3

Wyjasnienia 2 z dnia 04.02.2022

wyjaśnienia 3 z dnia 04.02.2022

uzgodnienia Wody Polskie, ZZDW, ZDG

uzgodnienia PSG, PGNIG GAZ System, ZDP

wyjasnienia 4 z dnia 10.02.2022 r.

Modyfikacja treści IDW

IDW – Zał nr 1 – Formularz oferty – kolektor przesyłowy – modyfikacja

wyjaśnienia 5 z dnia 11.02.2022

Wyjaśnienia 6 z dnia 15.02.2022

Wyjasnienia 7 z dnia 16.02.2022

2022-02-16- IDW – Zał nr 1 modyfikacja – Formularz oferty – kolektor przesyłowy

Wyjaśnienia 8 z dnia 18.02.2022

Modyfikacja treści IDW z dnia 18.02.2022 r.

2022-02-18-IDW-Zal-nr-1A-Tabela-cenowa-elementow-kolektor-przesylowy-modyfikacja

Modyfikacja treści IDW z dnia 21.02.2022

Wyjasnienia 9 z dnia 21.02.2022 r.

2022-02-21-IDW-Zal-nr-1A-Tabela-cenowa-elementow-kolektor-przesylowy-modyfikacja

2022-02-21 – IDW – Zał nr 8 – Warunki Kontraktu – kolektor przesyłowy – korekta

Modyfikacja treści IDW z dnia 22.02.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 1.03.2022 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty DOMAR

 

 

 

 

 

Archiwa
kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930